a Budai-hegység, a Pilis, a Visegrádi-hegység, a Dunakanyar, a Börzsöny, valamint a Gerecse legszebb, általunk bejárt tájai...

2014. január 6., hétfő

Solymári séták


Solymár Budapesthez közel eső település, az év bármely szakában érdemes felkeresni, mivel sok érdekes látnivalóban bővelkedik, de szép kirándulásokat is tehetünk a környékén. Mi is többször jártunk már itt, télen is vonzó úti cél lehet, mint ez korábbi bejegyzéseim is igazolják. Jártunk már a behavazott Paprikás-pataknál, valamint a várnál és a kálvárián is, gyönyörű havas, téli napokon. Most ebben a sorozatban is több kirándulás képei láthatóak, tavasztól télig....

A felvételek 2008. és 2013. között készültek.


A Mátyás-dombon álló XIV. századi Szarkavár - 2013. március közepén

Solymár középkori várát a XIV. század végén emeltette hatalma erősítésére Lackfi István nádor, Nagy Lajos kedvelt híve. Később az erős királyi hatalom idején az uralkodói család tulajdonában volt. Így a XV. század elejétől Luxemburgi Zsigmond, majd felesége, 1482-től Hunyadi Mátyás fia és a század végétől II. Ulászló volt a birtokosa. Máskor a leghatalmasabb főúri családok - Rozgonyiak, Garaiak, Thurzók - birtokolták a budai királyi székhelyhez közel eső erősséget. Az igen egyszerű kiképzésű vár csak ritkán, főként vadászatok alkalmával szolgált urai lakóhelyeként. Állandóan csak a várnagy és kisebb őrség tartózkodott benne. Jelentősebb kiépítésére - az öregtorony építésére, a palota bővítésére és reneszánsz kőkeretes nyílásokkal való átépítésére - 1500 körül került sor. Buda török kézre kerülése (1541) után elpusztult, szerepét Vörösvár török által emelt palánkvára vette át. Romjait a XVIII. században hordták szét az újjátelepülő falu lakói.
Feltárása 1929-ben kezdődött, jelen helyreállítása 2006. évben készült.

A várfal a toronnyal

A torony


A fal mögött a vár kútja áll

Kilátás a Pilis-tető felé

A vár lentről nézve


A vár 2008. április elején

A vár távlati képe a felette emelkedő dombrólA várkapu

Kilátás a vár mellől

A vár udvara a toronyból nézve


A vár kútja

A kút közelebbről

Az egyik vízköpő a kút oldalán

A kút teteje

A kutat díszítő négy címer közül az egyik


Reneszánsz ajtókeret másolat a palotaépület emeletéről, 1500 körüli időkből

Ez a vár egyik terme lehetett, ahol az eredeti reneszánsz ablakának és ajtajának másolata látható

Az előző terem a másik oldalról nézve

Emléktábla a vár falán

Virágzó fa a vár közelében

Egy kedves zöldgyík, szintén a vár környékén....

A solymári kálváriadomb a Szél-hegyen, 2009. áprilisában

A kálvária a távolból

Az országútról ennél a feszületnél kell a dombfelé bekanyarodni

Egy közelebbi kép a keresztről


A XIV. stáció

A stációk sora, sajnos képek nélkülA keresztek a tetőn - a távolban Pilisszentiván házai

Szép a kilátás a Pilis hegyeireNagyon szép volt ez a virágba borult fa


Orgonák


A solymári római katolikus templom és környéke, 2009. áprilisában

A Szűz Mária nevére felszentelt klasszicizáló késő barokk templomot 1782-99 között építették. Berendezése valamivel hamarabb készült, tornya viszont jó százhúsz évvel később épült.
A Majtényi Károly földesúr adományából épített, a fákkal övezett főtéren szabadon álló templom mindenhonnan jól érvényesül. Homlokzati síkjában tartott tornya a főhomlokzat gazdag tagolását követi.

A templom, előtte a világháborús emlékmű

A templombelső


Az oltár

Az oltáron található a Mária kegykép


Az egyik festett üvegablak

A Fatimai szűz

Három stáció...A gazdag szobordíszű szószék Bebó Károly alkotása 1762-ből

A 2008-ban felújított orgona

Az egyik mennyezeti freskó: a Kánai menyegző
A templom környéke, 2009. áprilisában

A szenvedő Krisztust ábrázoló barokk szobor a templom mellett.
1838-ban állították fel mai helyén.

A szobor közelebbről

A két világháború hőseinek emléket állító emlékmű, szintén a templom előtt

A közadakozásból emelt hősi emlékmű 1924-ben készült

A hősi halottak névsora...


A Kitelepítettek emlékművét a katolikus templom szentélyének külső oldalán
 állították fel 1996-ban, a kitelepítés 50. évfordulóján.
Kovács Jenő szobrászművész alkotása.

Az emlékmű költségeit a Németországban élő solymáriak gyűjtötték össze.
A domborművön a Szűzanya látható, amint oltalmazóan a palástja alá gyűjti
 a kitelepítetteket és mindazokat, akik itt maradtak.


Wass Albert szobra a Templom téren, melyet 2005. június 24-én avattak fel

Templomba igyekvő helybeli német házaspár. Szintén a templom közelében áll a szobor

Végezetül egy érdekes, fából faragott cégér
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése