a Budai-hegység, a Pilis, a Visegrádi-hegység, a Dunakanyar, a Börzsöny, valamint a Gerecse legszebb, általunk bejárt tájai...

2021. január 31., vasárnap

A Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Felföldi mezőváros és a Mándoki görögkatolikus fatemplom


A Szabadtéri Néprajzi Múzeum (közismertebb nevén szentendrei Skanzen) Magyarország legnagyobb szabadtéri múzeuma, mely 1974. óta látogatható. 63 hektáros területén a magyar nyelvterület népi építészete, lakáskultúrája, gazdálkodása és életmódja elevenedik meg a látogatók előtt. A múzeumban 8 tájegység helyezkedik el, a következő Erdély lesz, mely építése folyamatban van, átadása 2022-re tervezett.
A múzeum állandó kiállítása eredeti és áttelepített, illetve hiteles másolatban megépített épületek - lakóházak, gazdasági melléképületek, malmok, templomok - segítségével mutatja be a régmúlt vidéki örökségét tájegységekre tagolva. Az állandó szabadtéri kiállítás a XVIII. század közepétől a XX. század közepéig tartó időszakot öleli át.

A tájegységek, építési sorrendben: Felső-Tiszavidék, Alföldi mezőváros, Kisalföld, Nyugat-Dunántúl, Bakony és Balaton-felvidék, Dél-Dunántúl, Felföldi mezőváros, Észak-magyarországi falu.

Ebben a hatodik sorozatban a Felföldi mezőváros házai és a Mándoki görögkatolikus templom tekinthetők meg, s a többi is olyan sorrendben látható, ahogy haladtunk.

A tájegység leírása:
 
A Felföld Magyarország északi középhegységi területeinek történeti tájneve. Az Ipoly és a Bodrog közötti hegyvidéki területen kialakult mezővárosok a nagytáj jellegzetes települései voltak. Kiváltságos helyzetük (vásártartási, bíróválasztási, szabadabb költözési és öröklési jogaik) lakóikat élesen megkülönböztették a szomszédos falvak jobbágyaitól.
 
Jól körülhatárolható piaci körzeteik révén a mezővárosok kultúraközvetítő szerepet töltöttek be a falusi parasztok és a szabad királyi városok nemesei vagy polgárai között. A vidék kulturális jelentőségét mutatja, hogy Vizsolyban született az első magyar nyelvű Biblia-fordítás, Károli Gáspár lelkész munkája.  A magyar nyelvújítás meghatározó személyisége, Kazinczy Ferenc is Zemplénben élt. A Felföldet magyarokon kívül jelentős szlovák, lengyel, ruszin, német, görög, zsidó népesség lakta.  A többségében római katolikus lakosság helyenként református és evangélikus közösségekkel élt együtt. A felföldi mezővárosok lélekszáma nem volt magas (maximum 5.000 fő). Az itt lakók több mint 20%-a céhes iparosként dolgozott. 
 
Az egyedülálló szőlő- és borkultúra a régió városképző tényezőjévé vált. A hungarikumnak számító tokaji fehérbor, illetve Gyöngyös és környéke jellegzetes vörösborai a távolsági kereskedelem révén Európa távoli országaiban is közkedveltek voltak. Aki szőlővel foglalkozott, bizonyos kedvezményeket élvezett: a telepített szőlő után például 12 évig nem kellett természetbeni adót fizetnie. A mezővárosi társadalom legalsó csoportja a szőlőben dolgozó bérmunkás, a kapás volt. Rangban ezután következett a zsellér vagy jobbágy jogállású szőlőbirtokos, aki telente kisipari tevékenységet is folytatott. A mezőváros kereskedői között éppúgy volt helyi vegyesboltos, mint a borkereskedelemből meggazdagodott kalmár. A nemesi szőlőbirtokosok – így a Rákóczi-család tagjai – nem éltek állandóan a mezővárosokban, de udvarházaik, pincéik vagy dézsmaházaik a településkép meghatározó elemei lettek.
 
A tájegység épületei a XVIII-XIX. századi kőépítkezés helyi hagyományait mutatják be. Az építkezés módja településenként, a meglévő patak- vagy bányakő minősége és megmunkálása szerint változott. A keskeny beltelkekre épített, változatos alaprajzú lakóházak borházzal, pincével, esetleg műhellyel egészültek ki. A felső szinten a táblás kályhával fűtött szoba és a konyha kapott helyet, amelynek közepén kemence állt. Lent, az udvarról vagy utcáról gerendamennyezetes présház, vagy boltozott pinceház és lyukpince nyílt. Az értékes bútorok, a kerámia és üvegedények gazdag változatai és a míves textíliák jól érzékeltetik a környező falvaktól eltérő életmódot. 


A felvételek 2011. október végén készültek.


A Felföldi mezőváros 

A tájegység térképe és épületei: 1. Tállyai lakóház; 2. Tokaji lakóház; 3. Hejcei lakóház; 4. Erdőbényei lakóház; 5. Mádi dézsmaház; 6. Szent Donát szobor; 7. Szőlőhegy; 8. Mádi kereskedőház; 9. Gyöngyösi polgárház; 10. Gyöngyösi iparosház; 11. Mádi kapásház; 12. Köztér; 13. Közkút.

Közeledünk a Felföldi mezővároshoz...


A köztér a közkúttal, mögötte a hejcei és az erdőbényei lakóház

A mezőváros panorámája, balról jobbra: a tállyai, tokaji, hejcei, erdőbényei lakóházak, és a mádi dézsmaház, szemben és jobb oldalt a mádi kereskedőház és gyöngyösi polgárház.


A tállyai lakóház leírása

A tállyai lakóház

Cipészműhely a tállyai lakóházban

A konyha....Szobarészletek...
A tokaji lakóház leírása

A tokaji lakóház

A hejcei lakóház leírása

A hejcei lakóház, az udvarból nézve

Szobarészlet

A konyha...

A borospince...
Az erdőbényei lakóház leírása

Az erdőbényei lakóház az utcáról nézve...

...és az udvarból...


A konyha....Kamra...


Fészer

Kőszobor borosgazdával

A mádi dézsmaház leírása

A mádi dézsmaház

A Szent Donát szobor leírása

A Szent Donát szobor

A gyöngyösi iparosház leírása

A gyöngyösi iparosház

Az udvar

Szoba...
A konyha...


A Mándoki görögkatolikus fatemplom

A templomot 1570 és 1640 között építették, mely a település Bukóc nevű dombján állt. Az 1970-es években elbontották, és a szentendrei skanzenbe szállították. 
A múzeumbeli felavatás éve: 1979. 2016-ban felújították.